Happy Hoppy CD

Nejdůležitější součást výukového systému tvoří písničky. Dětství hraje v učebním procesu klíčovou roli. Písničky, básničky a říkanky, které se jako děti naučíme, si mnohdy pamatujeme po celý život. Jednoduché melodie spolu s neustálým opakováním nám pomáhají lépe si je vštípit do paměti. Touto skutečností se inspirovala i naše angličtina pro děti, a proto jsoupísničky na CD na stejném principu založeny i anglické písničky na CD Happy Hoppy, které pomáhají dětem k tomu, aby si snadno zapamatovaly základní slovní zásobu a komunikační fráze. Happy Hoppy zároveň naplňuje přirozenou potřebu dětí spojit jazykový projev s pohybem. Audio nahrávky slovní zásoby namluvené rodilým Angličanem zaručí dětem poslech té správné výslovnosti.

 

Malou ukázku z našeho Audio CD1
(9. písnička „At the Zoo“) si můžete poslechnout: